La síndrome de la impostora: els estereotips de gènere

La síndrome de la impostora és un fenomen psicològic descrit al 1978 per les psicòlogues clíniques Pauline Clance i Suzanne Imes al seu article The imposter phenomenon in high achieving women: Dynamics and therapeutic intervention. Aquesta síndrome es va detectar en una mostra de dones que, tot i tenir un alt grau d’assoliment professional, ser […]