Llenguatge i salut: bilingüisme, cognició i multiculturalitat.

Per bé que pot semblar per a alguns un debat irrellevant, hi ha un persistent i generalitzat prejudici cap al bilingüisme i no només des de la perspectiva del multiculturalisme, sinó també des de l’àmbit de la cognició, i de retruc, de les ciències de la salut. Aquesta opinió s’estén sobretot en els grans països […]